Her türlü tuğla biriminin üretimi ve satış hizmetlerinin sunumunu kapsar